rét đậm

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm kéo dài
Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 09-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.