rét đậm

Dự báo thời tiết ngày 2/3/2024: Hà Nội nhiều mây, trời rét đậm
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 2/3/2024 nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét đậm.