rối loạn phân ly tập thể

Biểu hiện lạ của học sinh ở Chợ Đồn (Bắc Kạn) bước đầu được xác định là bị rối loạn phân ly tập thể
BV Nhi Trung ương kết hợp tìm ra nguyên nhân biểu hiện lạ của học sinh ở Bắc Kạn