rừng tự nhiên Tây Yên Tử

Bắc Giang: Thả cá thể Khỉ đuôi lợn về rừng tự nhiên Tây Yên Tử
Sáng ngày 24/8/2022, Hạt Kiểm lâm Tân - Việt - Hòa phối hợp với Hạt Kiểm lâm BQL Bảo tồn Tây Yên Tử; UNBD thị Trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức thả 1 cá thể Khỉ đuôi lợn về môi trường sống rừng tự nhiên Tây Yên Tử.