sách tham khảo

Bộ GD&ĐT yêu cầu giảm giá sách giáo khoa, không ép buộc mua sách sách bài tập
Moitruong.net.vn – Bộ GD&ĐT yêu cầu giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục các cấp không được ép buộc, vận động học sinh, phụ huynh mua sách tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.