Sameh Shoukry

Ngoại trưởng Sameh Shoukry kêu gọi tăng cường hoạt động phối hợp để đối phó với biến đổi khí hậu
Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry cũng nhấn mạnh sự cần thiết của việc đưa các cam kết và thỏa thuận vào khuôn khổ các quan hệ đối tác để tạo ra những mô hình thành công thực sự trong ứng phó với biến đổi khí hậu.