sạt lở 3 tuyến kè ở Phúc Thọ

Hà Nội: Dự chi 145 tỷ đồng khắc phục khẩn cấp sạt lở ven sông Hồng
3 tuyến kè: Phương Độ, Linh Chiều và Cẩm Đình thuộc địa phận huyện Phúc Thọ bị sạt lở nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn vùng dân cư ven sông Hồng. UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4592/QĐ-UBND, công bố tình huống khẩn cấp sạt lở 3 tuyến kè nói trên và ban hành Lệnh khẩn cấp xây dựng công trình ngăn chặn tình trạng sạt lở ven sông Hồng với kinh phí dự chi là 145 tỷ đồng.