sạt lở kè biển

Đà Nẵng chi 224 tỉ đồng gia cố đường ven biển và kè chống sạt lở sông Cu Đê
Dự án đầu tư xây dựng kè chống sạt lở thượng lưu cầu Trường Định, sông Cu Đê và Dự án đầu tư sửa chữa 2 công trình hạ tầng giao thông gồm hệ thống kè dọc tuyến đường ven biển Hoàng Sa - Trường Sa - Võ Nguyên Giáp, công trình kiên cố hóa đường Hoàng Sa, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống lụt, bão, hạn chế hậu quả do thiên tai lũ lụt hằng năm, ứng phó với biến đổi khí hậu.