sâu xanh

Sâu xanh tàn phá hơn 62 ha rừng bồ đề ở Hà Giang
Sâu xanh ăn lá bồ đề bùng phát dữ dội, chỉ trong vòng nửa tháng đã phá trụi hơn 62ha rừng bồ đề tại huyện Bắc Quang (Hà Giang).