SEA Games không rác thải nhựa

SEA Games 31: Vì một SEA Games không rác thải nhựa
Moitruong.net.vn – Nhằm hướng tới một kỳ đại hội “xanh”, Ban tổ chức (BTC) đã triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu lượng rác thải trong khuôn khổ SEA Games 31.