siết chặt quản lý khai thác cát

Thủ tướng yêu cầu Hà Nội rà soát vụ đấu giá mỏ cát cao bất thường
Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội rà soát ngay việc đấu giá khai thác 3 mỏ cát; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ngăn chặn hành vi lợi dụng đấu giá để đẩy giá, gây nhiễu loạn thị trường, trục lợi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/11/2023.