Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang

Kiên Giang: Đầu tư mạng đường ống cấp nước tổng mức đầu tư gần 80 tỷ đồng
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Kiên Giang, đầu tư mạng đường ống cấp nước dự án này có 9 công trình thi công, tổng chiều dài 118km, đường kính ống từ D63 đến 160mm và lắp đặt đồng hồ, các phụ kiện cho hộ dân, với tổng mức đầu tư 73,88 tỷ đồng.