sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Sóc Trăng

Sóc Trăng: Thắng lợi trong vụ tôm nuôi nước lợ năm 2020
Moitruong.net.vn – Tỉnh Sóc Trăng đạt thắng lợi cả về diện tích lẫn sản lượng nuôi tôm nước lợ, tỉnh thả nuôi hơn 51.000 ha, ước sản lượng đạt gần 188.000 tấn vượt 12,5% kế hoạch…