Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nộ

Hà Nội: Xử phạt hành chính 1.675 trường hợp vi phạm về môi trường trong năm 2020
Moitruong.net.vn – Năm 2020, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường của thành phố Hà Nội đã kiểm tra tại 2.517 cơ sở sản xuất, kinh doanh và xử phạt số tiền phạt gần 12 tỷ đồng.