Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai

Đồng Nai: 35% hộ gia đình đăng ký thực hiện phân loại rác tại nguồn
Hiện nay, tại tỉnh Đồng Nai đã có hơn 310 ngàn hộ gia đình đăng ký thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn theo hướng dẫn, đạt tỷ lệ 35% số hộ dân toàn tỉnh, tăng 20% so với năm 2020.