Sông Bung 4

Quảng Nam đề nghị vận hành 2 hồ thủy điện A Vương và Sông Bung 4 đúng quy trình
2 ngày qua, nhà máy thủy điện A Vương và Sông Bung 4 vận hành xả nước qua phát điện với lưu lượng trung bình ngày rất thấp so với giá trị lưu lượng quy định, dẫn đến thiếu hụt nguồn nước ở hạ du sông Vu Gia, làm ảnh hưởng đến nguồn nước ngọt cấp cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Trước tình trạng trên, tỉnh Quảng Nam đề nghị vận hành 2 hồ thủy điện này đúng quy trình.