sông Châu Đốc

An Giang: Xác định nguyên nhân gây cá chết hàng loạt trên sông Châu Đốc
Moitruong.net.vn – Ngày 18/5, Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang đã có báo cáo kết quả phân tích một số chỉ tiêu lý hóa trong môi trường nước trên sông Châu Đốc gây ra cá chết hàng loạt từ ngày 12 đến 14/5/2022.