sông sài gòn ô nhiễm

Nước sông Sài Gòn ô nhiễm nghiêm trọng vì chứa nhiều hạt vi nhựa
Moitruong.net.vn – Các con sông và nước ngầm. Ở TP.HCM, kết quả phân tích nước sông Sài Gòn cho thấy có nhiều hạt vi nhựa dạng sợi ảnh hưởng đến sức khỏe.