sự biến mất của ao hồ Hà Nội

Hà Nội – Bài 3: Ao hồ “biến mất” dưới góc nhìn quy hoạch
Moitruong.net.vn – Vấn đề san lấp ao hồ ở Hà Nội trong suốt thời gian qua không chỉ do điều chỉnh về quy hoạch mà cần phải xem xét năng lực quản lý của chính quyền các cấp và ý thức trách nhiệm của người dân.