sử dụng đất nông nghiệp

Hà Nội: Tăng cường xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp
Ngày 25/5, UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch số 154/KH-UBND về việc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông nghiệp; xử lý việc lấn, chiếm và xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, đất rừng.