cấm lái xe Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Cấm lái xe

Tag: cấm lái xe

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày 1-1-2020

Kể từ năm 2020, nhiều luật được Quốc hội thông qua cùng hàng loạt văn bản, chính sách pháp luật mới chính thức có hiệu lực.