chấm dứt nghèo đói Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Chấm dứt nghèo đói

Tag: chấm dứt nghèo đói

Lãnh đạo thế giới cam kết hành động vì mục tiêu phát triển bền vững

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi một thập kỷ "hành động đầy tham vọng" để hoàn tất các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào năm 2030.