chỉ tiêu xã hội Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Chỉ tiêu xã hội

Tag: chỉ tiêu xã hội

[Infographics] 20 chỉ tiêu kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025

Trong 20 chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 có 7 chỉ tiêu kinh tế, 8 chỉ tiêu xã hội và 5 chỉ tiêu về môi trường.