Chiến dịch Tuần lễ sinh thái 2019 Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Chiến dịch Tuần lễ sinh thái 2019

Tag: Chiến dịch Tuần lễ sinh thái 2019

Chiến dịch Tuần lễ sinh thái 2019 – “Tiêu dùng có trách nhiệm”

Chương trình "Tuần lễ sinh thái 2019 - Tiêu dùng có trách nhiệm" được tổ chức trong 5 ngày từ 10 – 14/10/2019 tại Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên.