chốt kiểm soát tại TP Bắc Ninh Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Chốt kiểm soát tại TP Bắc Ninh

Tag: chốt kiểm soát tại TP Bắc Ninh

Một số hình ảnh hoạt động tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 ở TP Bắc Ninh

UBND thành phố Bắc Ninh đã quyết định thành lập 115 chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. Mỗi điểm đều được lực lượng chức năng chốt trực nghiêm ngặt nhằm kiểm soát, phòng chống dịch COVID-19.