Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế nhiệm kỳ 2022 Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế nhiệm kỳ 2022

Tag: Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế nhiệm kỳ 2022

Bộ trưởng Trần Hồng Hà giữ chức Chủ tịch Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế nhiệm kỳ 2022

Ngày 25/11, phiên họp lần thứ 28 Hội đồng Ủy hội sông Mekong quốc tế (MRC) kết hợp với Phiên họp lần thứ 26 với các Đối tác Phát triển của Ủy hội sông Mekong quốc tế đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến.