Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tag: Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam

Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư T.Ư Đảng, tái cử đắc chức Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cả 6 thành viên trong Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đều tái cử.