dịch vị công trực tuyến Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Dịch vị công trực tuyến

Tag: dịch vị công trực tuyến

Chuyển đổi số quốc gia: Việt Nam phấn đấu vào nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử

Mục tiêu cơ bản đến năm 2030 là 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động.