Đơn vị Tin sinh học liên ngành tại Đại học Bern Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Đơn vị Tin sinh học liên ngành tại Đại học Bern

Tag: Đơn vị Tin sinh học liên ngành tại Đại học Bern

Cá ngựa vằn có thể tái tạo tim, phát hiện ý nghĩa với loài người

Cá ngựa vằn có khả năng tái tạo lại trái tim của nó sau khi tổn thương. Các nhà nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra tế bào cơ tim đóng vai trò trong quá trình trên