EMBL (Heidelberg Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags EMBL (Heidelberg

Tag: EMBL (Heidelberg

Cá ngựa vằn có thể tái tạo tim, phát hiện ý nghĩa với loài người

Cá ngựa vằn có khả năng tái tạo lại trái tim của nó sau khi tổn thương. Các nhà nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra tế bào cơ tim đóng vai trò trong quá trình trên