GDP bình quân đầu người Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags GDP bình quân đầu người

Tag: GDP bình quân đầu người

[Infographic] Những chỉ tiêu chủ yếu trong NQ16 về Kế hoạch phát triển KT-XH

Theo Nghị quyết 16/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025, tốc độ tăng trưởng GDP cả nước bình quân khoảng 6,5-7%, GDP bình quân đầu người đến năm 2025 đạt khoảng 5.000 USD.

Doanh nghiệp tư nhân – Lực lượng xung kích trên mặt trận chống dịch

Không chỉ là động lực quan trọng để phát triển kinh tế đất nước, doanh nghiệp tư nhân đang ngày càng thể hiện vai trò “xung kích” trên nhiều lĩnh vực, mà đặc biệt là trên mặt trận chống dịch Covid-19 thời gian qua.

[Infographic] Tác động tồi tệ của COVID-19 lên ngành du lịch toàn cầu

Do việc hạn chế đi lại vì đại dịch COVID-19, châu Á-Thái Bình Dương là khu vực có ngành du lịch thiệt hại nặng nhất trong năm 2020, với GDP ngành giảm 53,7%, số việc làm giảm 18,4% so với năm 2019.

[Infographic] Chính phủ trình Quốc hội mục tiêu GDP bình quân vượt 4.700 USD

Chính phủ trình Quốc hội mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2021 là 6%. Trong khi đó, giai đoạn 2021-2025 Việt Nam phấn đấu tăng trưởng 6,5-7%/năm.

Năm 2021: Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng 6%

Những năm đầu của giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện mục tiêu "kép", vừa phòng chống dịch bệnh vừa nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.