giải pháp cơ bản Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Giải pháp cơ bản

Tag: giải pháp cơ bản

[Infographic] 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.