giáo dục an toàn giao thông Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Giáo dục an toàn giao thông

Tag: giáo dục an toàn giao thông

Kiên Giang: Tăng cường giáo dục an toàn giao thông trong trường học

Phố biến giáo dục pháp luật giao thông góp phần nâng cao nhận thức và kĩ năng cần thiết về trật tự ATGT khi tham gia giao thông cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh góp phần xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.