Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc

Tag: Hội nghị Thượng đỉnh Liên hợp quốc

Lãnh đạo thế giới cam kết hành động vì mục tiêu phát triển bền vững

Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi một thập kỷ "hành động đầy tham vọng" để hoàn tất các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) vào năm 2030.