Hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thị Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thị

Tag: Hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thị

TP. Hà Nội: Hoàn thiện hệ thống thoát nước đô thị

(Moitruong.net.vn) - Ðể giảm thấp nhất tình trạng úng ngập trong mùa mưa năm nay, Công ty Thoát nước Hà Nội đã xây dựng...