Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Tag: Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Khai mạc trọng thể Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Sáng 16/1, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội.