Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu

Tag: Kế hoạch quốc gia về thích ứng biến đổi khí hậu

Italy cần có Kế hoạch quốc gia chống biến đổi khí hậu

Ngày 19/11, tổ chức môi trường lớn nhất của Italy Legambiente cho biết nhiều thành phố và khu vực đô thị tại nước này đang phải chịu sự tác động lớn từ biến đổi khí hậu