khai thác nước mặt Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Khai thác nước mặt

Tag: khai thác nước mặt

Điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Hà Nội đến năm 2030

Việc điều chỉnh Quy hoạch cấp nước Thủ đô Hà Nội nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ cấp nước, đảm bảo cấp nước an toàn, bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu.