kiểm soát bụi Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Kiểm soát bụi

Tag: kiểm soát bụi

Tăng cường cải thiện chất lượng môi trường không khí

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5-6), Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các bộ, ban, ngành, tỉnh, thành phố tập trung triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.