kỷ nguyên mới của dân tộc Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Kỷ nguyên mới của dân tộc

Tag: kỷ nguyên mới của dân tộc

[Infographics] Tuyên ngôn độc lập – Những giá trị lịch sử

Cách đây 74 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.