Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Tag: Luật Tài nguyên môi trường biển và hải đảo

Công bố Báo cáo hiện trạng môi trường biển và hải đảo quốc gia giai đoạn 2016-2020

Chương trình trọng điểm điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, xây dựng hệ thống quan trắc môi trường biển