Nghị quyết 52 Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Nghị quyết 52

Tag: Nghị quyết 52

Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của Việt Nam

Chiến lược quốc gia về cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) của Việt Nam, nhiệm vụ hàng đầu mà giới nghiên cứu và hoạch định chính sách quan tâm.