nhiệm vụ chủ yếu Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Nhiệm vụ chủ yếu

Tag: nhiệm vụ chủ yếu

[Infographic] 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành Giáo dục, với 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu và 5 nhóm giải pháp cơ bản.