Những quy định nổi bật về giáo dục Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Những quy định nổi bật về giáo dục

Tag: Những quy định nổi bật về giáo dục

5 quy định nổi bật về giáo dục có hiệu lực từ tháng 3/2020

Quy định về lựa chọn sách giáo khoa, mỗi giảng viên cần có diện tích làm việc 10m2... là những chính sách mới nổi bật có hiệu lực từ đầu tháng 3/2020.