nước sạch và vệ sinh nông thôn Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Nước sạch và vệ sinh nông thôn

Tag: nước sạch và vệ sinh nông thôn

Năm 2030, phấn đấu có 65% dân số nông thôn được dùng nước sạch

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 1978/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thí điểm cây ATM cung cấp nước uống trực tiếp cho cụm dân cư, trường học

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.