Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội" Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Tag: Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội”

Phát động phong trào “Chống rác thải nhựa trên địa bàn thành phố Hà Nội”

- Nhằm hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa, vừa qua Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa ban hành...