phát triển đô thị bền vững Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Phát triển đô thị bền vững

Tag: phát triển đô thị bền vững

Kinh nghiệm của Nhật Bản trong việc kiểm soát ô nhiễm

Để có được những thành tựu về hình ảnh đô thị bền vững ngày hôm nay, Nhật Bản đã phải cố gắng biết bao nỗ lực trong việc kiểm soát ô nhiễm

Kiên Giang: Nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn nhằm cải thiện môi trường

- Xây dựng hệ thống quản lý chất thải rắn hiện đại, theo đó chất thải rắn được phân loại tại nguồn, thu gom,...