Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Tag: Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nước sạch và Môi trường Việt Nam

Gửi gắm khát vọng xây dựng đất nước hùng cường

Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25/1 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và của dân tộc. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và gửi gắm kỳ vọng vào Đại hội.