quần đảo Mariana Archives - Tạp chí điện tử Môi trường & Cuộc sống
Trang chủ Tags Quần đảo Mariana

Tag: quần đảo Mariana

Công nghệ Nano có thể phân hủy nhựa đại dương

Người ta ước tính rằng số lượng rác thải nhựa dưới đại dương còn nhiều hơn tổng số các ngôi sao thuộc dải ngân hà của chúng ta.