quy hoạch mạng lưới đường bộ Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Quy hoạch mạng lưới đường bộ

Tag: quy hoạch mạng lưới đường bộ

Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 1/9/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1454/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.