sáng kiến tài chính khí hậu Archives - Tạp chí điện tử Môi trường và Cuộc sống
Trang chủ Tags Sáng kiến tài chính khí hậu

Tag: sáng kiến tài chính khí hậu

COP 25 và hàng loạt sáng kiến tài chính khí hậu

Tại Hội nghị COP25, các tổ chức đã đưa ra một số sáng kiến quan trọng, mở rộng hơn khả năng tài chính khí hậu cho giải quyết các vấn đề toàn cầu.